Khoa học đầm lầy đã thu hút khách du lịch đến Doom của họ - và truyền cảm hứng cho Jack-O'-Lantern

Và dẫn đến một trong những thí nghiệm khoa học đầu tiên của Mỹ.

Khí mê-tan (CH4) còn được gọi là Marsh Gas hoặc Ignis Fatuus, gây ra ánh sáng nhảy múa trên mặt đất đầm lầy được gọi là Will-o-the-Wisp hoặc Jack-o-Lantern. Quan sát năm 1811. Minh họa: Lưu trữ Lịch sử Toàn cầu / UIG qua Getty Images

Bởi Benji Jones

Vào thời xa xưa, như truyền thuyết kể lại, những người du lịch lang thang gần một đầm lầy sẽ nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ xa và nhầm lẫn nó với ánh sáng của một ngọn nến từ một ngôi nhà xa xôi. Nhưng…