Bởi Andrew O'Hehir

Ngày nay, Lincoln Lincoln vẫn còn được nhớ đến như một thần đồng tự học và một nhà điều hành chính trị sắc sảo, người đã đè bẹp cuộc nổi dậy của Liên minh, ngay cả khi không có Địa chỉ Gettysburg, Tuyên ngôn giải phóng và chấm dứt chế độ nô lệ. Albert Einstein vẫn sẽ là nhà vật lý nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, đồng thời là tác giả của phương trình nổi tiếng nhất trong lịch sử, ông đã không kêu gọi các nhà khoa học của mình giải quyết hậu quả đạo đức của những khám phá của họ, lên tiếng chống lại chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Nhưng cả hai người đàn ông đều sở hữu một phẩm chất vượt xa tài năng to lớn của họ về chính trị và khoa học và nâng họ lên thành