Monsanto cho biết thuốc trừ sâu của nó là an toàn. Bây giờ, Tòa án muốn xem Bằng chứng

Các sự kiện trong tuần này sẽ đánh dấu lần đầu tiên khoa học sử dụng để biện minh cho một số loại thuốc trừ sâu sẽ được phân tích theo lời thề cho tất cả mọi người thấy

'Cuộc sống thực sự bị đe dọa trong cuộc tranh luận này và rộng hơn về rủi ro thuốc trừ sâu đối với sức khỏe của chúng ta.' Ảnh: Dave Martin / AP

Bởi Carey Gillam