Bên trong nỗ lực in phổi và hít thở sự sống vào chúng bằng tế bào gốc

Martine Rothblatt muốn chấm dứt tình trạng thiếu cấy ghép với phổi in 3-D

Các nhà khoa học tại Hệ thống 3D đã in một cấu trúc mô phỏng các đường dẫn khí chính dẫn đến phổi. Hình ảnh lịch sự của Hệ thống 3D

Tác giả Antonio Regalado

Tháng trước tôi có cơ hội giữ một bản sao của phần trên của đường thở của con người - khí quản cộng với hai phế quản đầu tiên. Nó được làm từ collagen