Tác giả Michael Segal

Các phản ứng đối với bài tiểu luận Nautilus của Carl Fisher, về cơ hội chống lại Willpower, phạm vi từ đánh giá cao đến phòng thủ cực kỳ nguy hiểm. Tại sao chúng ta nên được yêu cầu từ bỏ ý tưởng về ý chí? Không phải chúng ta chỉ cho phép bản thân và người khác thất bại sao? Đây có phải là một ý tưởng chính trị trong ngụy trang?

Việc chúng tôi đầu tư vào ý tưởng không nên làm chúng tôi ngạc nhiên, Fisher giải thích. Thành công như ý tưởng rằng sức mạnh ý chí của họ đã cho phép họ; những người đang vật lộn với một số khía cạnh của cuộc sống của họ đánh giá cao mục tiêu có thể đạt được mà nó đưa ra.