Âm thanh 'Ghost Streams' siêu nhiên, nhưng tác động của chúng đối với sức khỏe của bạn là rất thật

Các nhà phát triển chôn cất dòng của chúng tôi. Đó là khoảng thời gian chúng ta thở ra chúng.

Ảnh: Jeffrey Wegrzyn

Bởi Bryan O'Donnell

Brynn O'Donnell là một nhà khoa học hệ sinh thái nước ngọt, tập trung vào hóa sinh học đô thị. Cô cũng tin vào tầm quan trọng của khả năng tiếp cận khoa học và thực hành điều này thông qua