Sau 10 năm nghiên cứu giấc ngủ, quân đội Hoa Kỳ vừa tiết lộ điều gì đó mở mắt về Caffeine

Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn mệt mỏi, chỉ cần uống cà phê cho đến khi bạn thức dậy. Hóa ra, nó phức tạp hơn thế một chút.

Ảnh: Tyler Nix / Bapt

Tác giả Bill Murphy Jr.