Số không tuyệt đối là 0K

Các nhà khoa học Victoria đấu tranh để tiếp cận và hiểu được vũ trụ lạnh lẽo, vô cùng to lớn, vô cùng phiền toái tại Tuyệt đối số không.

Bởi Alan Bellows

Gần trung tâm của Scotland là một morass lớn được gọi là Dullatur Bog. Nước thấm từ những mẫu đất ẩm ướt này và chảy vào đầu nguồn của một dòng sông uốn khúc qua sông