Một lời cảnh báo từ hầm ngày tận thế

An ninh lương thực của nhân loại có nguy cơ cao hơn nhiều so với bạn nghĩ

Tuyết bao quanh lối vào hầm hạt giống toàn cầu Svalbard ở Svalbard. Ảnh: Ivar Kvaal cho Bloomberg Businessweek

Tác giả Jonas O Bergman

Vào ngày mùa đông này, thế giới đảo lộn: trời mưa ở Vòng Bắc Cực và tuyết rơi ở Rome.

Mâu thuẫn không bị mất đối với những người tập trung tại Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard, nằm gần đỉnh thế giới. Các…