Bởi Carl Frederick

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của khoa học chưa được đánh giá cao là mô tả vũ trụ vật lý bằng toán học - đặc biệt, sử dụng các hàm toán học liên tục, trơn tru, giống như cách sóng hình sin mô tả cả ánh sáng và âm thanh. Điều này đôi khi được gọi là định luật chuyển động zeroth của Newton để công nhận thực tế là ba định luật nổi tiếng của ông thể hiện các chức năng như vậy.

Vào đầu thế kỷ 20, Albert Einstein đã đưa ra một cú hích sâu sắc cho vũ trụ Newton, cho thấy không gian vừa bị uốn cong bởi khối lượng vừa có liên kết với thời gian. Ông gọi khái niệm mới là không-thời gian. Trong khi ý tưởng này đã gây sốc, thì nó