Câu chuyện về 'trons': hậu tố kể câu chuyện về khoa học hiện đại

Bạn có dám đi xe Gravitron không? Ảnh của Daniel X O'Neill / Flickr

David Munns

Nếu bạn lớn lên ở Hoa Kỳ vào những năm 1980, rất có thể bạn sẽ nhớ cưỡi Gravitron tại hội chợ địa phương, hoặc đấu tranh để vượt qua cấp độ một của trò chơi video Robotron: 2084 tại trung tâm trò chơi điện tử. Đó sẽ là sau khi bạn dậy sớm để xem năm robot hoạt hình tạo thành hậu vệ Voltron trên loạt phim truyền hình cùng tên, và