Một lý thuyết lén lút về ngôn ngữ đến từ đâu

Nó có thể đã chiếm đoạt bộ não của tổ tiên đầu tiên của chúng ta

Minh họa: Hình ảnh của AdrianHillman / Getty

Ben James

Tôi đang ngồi dưới ánh mặt trời vào một trong những ngày đầu tiên của mùa xuân, nói chuyện với một người đá lửa thời hiện đại về nguồn gốc của ngôn ngữ loài người. Tên anh ta là Neill Bovaird, và anh ta không phải là nhà khảo cổ học hay nhà ngôn ngữ học, chỉ là một anh chàng râu rậm 38 tuổi với một con chó