Một tù nhân trong chính cơ thể tôi: Đây là điều khiến nó bị tê liệt khi ngủ.

Tôi đi đến kéo chăn lên và nhận ra mình không thể di chuyển. Tôi cố hét lên, nhưng không có lời nào phát ra.

dem10 / Getty

Tác giả Jennifer Hassan Lần đầu tiên tôi bị tê liệt khi ngủ là vào mùa đông năm 2012.