Một mồi về nguồn gốc nguyên thủy của loài người trên trái đất

Lịch sử của chúng tôi rất phức tạp. Tiền sử của chúng tôi, thậm chí còn hơn thế

Ảnh: DeAgostini / Getty Images

Bởi Mary Beth Griggs

Làm thế nào trên trái đất chúng ta đã đến đây? Không, không phải bất cứ cuộc khủng hoảng chính trị hay môi trường hay tồn tại nào xuất hiện trong tâm trí bạn. Làm thế nào chúng ta, như con người, kết thúc nơi chúng ta ngày nay?