Lịch sử phi tuyến của du hành thời gian

Sinh, tử, và nghịch lý du hành thời gian khác

Minh họa: Daniel Hertzberg

Tác giả James Gleick

Tôi nghi ngờ rằng bất kỳ hiện tượng nào, có thật hay tưởng tượng, đã truyền cảm hứng cho sự bối rối, phân tích và cuối cùng là phân tích triết học vô ích hơn so với du hành thời gian. (Một số ứng cử viên có thể, chủ nghĩa quyết đoán và ý chí tự do, dù sao cũng bị ràng buộc trong các cuộc tranh cãi theo thời gian.) Trong tác phẩm kinh điển của mình