Lịch sử của Big-Headedness

Làm thế nào con người có được bộ não của họ

Chiếu sáng: kmlmtz66 / Getty Images

Làm thế nào con người có được bộ não của mình. Có lẽ đây là câu chuyện quan trọng nhất của Just Just mà mà Rudyard Kipling chưa bao giờ viết. Kipling đã không bỏ qua mọi người trong sự tiến hóa kỳ quặc của mình. Hai trong số những câu chuyện của ông mô tả việc phát minh ra bảng chữ cái và phát minh ra chữ viết. Nhưng ông đã cho rằng bộ não của con người đằng sau những phát minh này, có kích thước gấp ba lần những người khác