100.000 khoảnh khắc hạnh phúc

Điều gì làm cho mọi người hạnh phúc? Một cơ sở dữ liệu khổng lồ đang làm cho nó có thể nhận ra câu trả lời cuối cùng.

Ảnh: Merlas / Getty Images

Bằng công nghệ mới nổi từ arXiv

Khoa học về hạnh phúc ngày càng được các nhà tâm lý học và xã hội nói chung quan tâm. Câu hỏi cốt lõi của bộ môn này là: điều gì làm cho chúng ta hạnh phúc và điều gì duy trì niềm hạnh phúc này trên đường phố